Språktjänster

TJÄNSTER

REDAKTÖRSARBETE

Som redaktör hjälper jag till att se över textens struktur, om den följer en röd tråd och om den flyter på bra vid läsning. Jag tittar också på om något behöver tas bort, läggas till eller kanske utvecklas. Kort och gott agerar jag feedback för att hjälpa till att finslipa texten så att den blir så bra som möjligt.

SPRÅKGRANSKNING

I en språkgranskning gör jag en djupare språklig granskning av texten. Jag ser över målgruppsanpassning, stil och ordval, och kommer med förslag på förändringar för att få texten att flyta på bättre.

KORREKTURLÄSNING

Som korrekturläsare granskar jag en text ytligt utifrån stavning, grammatik, meningsbyggnad och andra språkliga slarvfel. Jag ser också över skiljetecken och avstavningar.


ÖVERSÄTTNING

Jag översätter de flesta slags texter mellan engelska och svenska. Exempelvis kan jag översätta hemsidetexter, informationstexter, böcker med mera.